Blog Archives

ฤกษ์แต่งงานปี 2558

ตามความเชื่อของบ้านเรานั้น “ฤกษ์” จัดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญในทุกๆกิจกรรมโดยเฉพาะการประกบพิธีการต่างๆ เช่น การออกรถ การต่อเติมบ้าน รวมไปถึงการแต่งงานด้วย เพราะ เราเชื่อว่าช่วงเวลานั้นๆมีอิทธิผลต่อชีวิตประจำวันของคน ให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ดีกินดี นอกจากนี้อาจรวมไปถึงการมีวันเวลาที่เหมาะสมในการนัดแนะกับญาติ เพื่อนฝูง เพื่อให้สะดวกในการทำกิจกรรมนั้นๆร่วมกันได้

Read more →