Yui + Champ

Wedding Ceremony Venue :  Oriental Residence Bangkok / City : Bangkok, Thailand

2 IMG_1195 3 IMG_1315 4 IMG_1495 5 XQ7C0509 5.1 XQ7C0669 6 _MG_1364 7 XQ7C0772 8 XQ7C0997 8.1 XQ7C1044 9 XQ7C1019 10 IMG_215211 IMG_224912 IMG_2394 13 _MG_1939 15 _MG_2192 17 _MG_2444 17.1 IMG_3138 18 XQ7C2286 19 XQ7C2302 20 IMG_3185 21 IMG_3447 22 IMG_3464 23 XQ7C2591 24 IMG_3536 25 _MG_2567 26 XQ7C2759 27 XQ7C2868 28 IMG_3715 29 IMG_3858 IMG_4080

Wedding Reception Venue :  Shangri-La Hotel / City : Bangkok, Thailand

1 _MG_6180 2 _MG_6494 3 _MG_3452 4_MG_3413 6 _MG_3580 8 _MG_6809 10 _MG_4602 12 _MG_7468 13 _MG_7489 14 _MG_5089 15 _MG_5114 15 _MG_7953 15.0 _MG_5283 15.2 _MG_8224 17 _MG_7226 18 _MG_8422 19 _MG_7308 20 _MG_8951 21 _MG_7403 21.1 _MG_5545 23 _MG_9039 23.1 _MG_5562 24 _MG_7523 25 _MG_5757 26 _MG_9347 27 _MG_5777 28 _MG_6082 29 _MG_6167

Comments