May 2020

หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับภาพงานแต่งงานที่จัดในโรงแรมที่หรูหรา แต่ไม่ใช่สำหรับเจ้าบ่าวนักดับเพลิงผู้นี้ที่เลือกจัดงานแต่งงานในยุ้งฉางกลางทุ่งนอกเมือง Oxford