ช่างภาพงานแต่ง Tag

ผมก็เคยน้ำตาซึมในงานแต่งงาน 😢😢 แปลกไหมที่บ่าวสาวที่เราพึ่งรู้จักไม่นานทำให้ผมน้ำตาซึมในงานแต่งงานของเขาได้ ซึ่งสิ่งที่ทำให้ผมถึงกับน้ำตาซึมก็คือ “Speech”

Corporate Portrait ในครั้งนี้ ผมได้โจทย์จากบริษัท Space Matrix ซึ่งเป็นบริษัทรับทำอินทีเรีย ต้องการรูปมาใช้สื่อสารเป็น Corporate Portrait