เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Tag

เมื่อเร็วๆ นี้ผมได้รับโจทย์ให้ถ่ายภาพถ่ายผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นภาพหมู่