awards Tag

ช่วงต้นปีแบบนี้ สมาคมต่างๆ ก็จะทยอยประกาศรางวัลของการประกวดตลอดปีที่ผ่านมา ครั้งนี้ผมเลยถือโอกาสมาแชร์เรื่องการส่งประกวดสักหน่อย