Candid กับ Documentary Wedding ต่างกันอย่างไร Tag

ตลอดเวลาที่ผ่านมาบ่าวสาวหลายคู่เข้าใจว่าผมถ่ายภาพแบบ Candid ในงานแต่งงาน แต่ในความเป็นจริงแล้วลักษณะการทำงานของผมเรียกว่า Documentary Wedding Photography ครับ