First Dance Tag

Sequence หนึ่งที่ผมเจอแทบจะเรียกได้ว่าทุกงานแต่งงานที่ไปถ่ายภาพที่ต่างประเทศคือ ช่วงของการเปิดฟลอร์เต้นรำ