portrait Tag

เมื่อเร็วๆ นี้ผมได้รับโจทย์ให้ถ่ายภาพถ่ายผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นภาพหมู่

Corporate Portrait ในครั้งนี้ ผมได้โจทย์จากบริษัท Space Matrix ซึ่งเป็นบริษัทรับทำอินทีเรีย ต้องการรูปมาใช้สื่อสารเป็น Corporate Portrait