Blog

“Documentary Wedding”

Documentary Wedding คืออีกหนึ่งรูปแบบของบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันแต่งงาน ซึ่งมีหัวใจสำคัญอยู่ 3 อย่าง … เรื่องราวของงานแต่งงาน เกิดขึ้นในโมเม้นแห่งความจริงที่คนสองคนรู้สึก ผ่านการเล่าเรื่องราวที่สื่อสารได้เพียงแค่มองภาพก็เข้าใจ และซึมซับอารมณ์ร่วมได้ แม้คุณไม่ได้อยู่ในสถานที่จริง

“ความจริง”>> Documentary Wedding บอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในวันงานแต่งงาน โดยไม่มีการปรุงแต่ง

“การเล่าเรื่อง” >> รูปถ่าย Documentary Wedding ในงานแต่งงานสามารถสื่อสารได้โดยไม่ต้องมีคำอธิบาย คนดูรูปสามารถเข้าใจได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น แม้คนที่ดูรูปไม่ได้อยู่ร่วมในบรรยากาศจริง

“ความรู้สึก” >> Documentary Wedding จะสมบูรณ์ได้ ต้องสื่อสารถึงความรู้สึกของภาพให้กับคนที่ได้ดู