Blog

“Decisive Moment”

เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวินาทีต่อไป สิ่งสำคัญจึงเป็นการโฟกัสกับเหตุการณ์ในทุกวินาทีที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเสมอ เพราะเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่ในวินาทีที่ไม่คาดฝัน ซึ่งมันจะกลายเป็นเหตุการณ์พิเศษที่มีมูลค่าทางความรู้สึกหลังจากวินาทีนั้นได้ผ่านไปแล้ว