Decisive Moment Tag

เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวินาทีต่อไป สิ่งสำคัญจึงเป็นการโฟกัสกับเหตุการณ์ในทุกวินาทีที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเสมอ