Blog

“Candid กับ Documentary Wedding ต่างกันอย่างไร”

ตลอดเวลาที่ผ่านมาบ่าวสาวหลายคู่เข้าใจว่าผมถ่ายภาพแบบ Candid ในงานแต่งงาน แต่ในความเป็นจริงแล้วลักษณะการทำงานของผมเรียกว่า Documentary Wedding Photography ครับ วันนี้ผมเลยถือโอกาสนำเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังกันว่า Candid กับ Documentary Wedding ต่างกันยังไง
.
ก่อนอื่นเลยขออธิบายคำ 2 คำนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
.
“Candid” เป็นวิธีการถ่ายรูป
“Documentary Wedding” เป็นรูปแบบของการทำงาน
.
การถ่ายรูปแบบ Candid คือการไม่กำกับแบบหรือคนที่เราถ่าย แต่จะปล่อยให้เขามีอิสระในการทำอะไรก็ได้ โดยช่างภาพจะเป็นคนถ่ายไปเรื่อยๆ เองแบบที่ไม่ให้คนที่ถูกถ่ายรู้ตัวว่ากำลังโดนถ่ายภาพอยู่ ซึ่งสิ่งนี้ก็ตรงกับการทำงานในรูปแบบของ Documentary Wedding Photography ครับ เพียงแต่สิ่งที่แตกต่างกันอยู่ที่รูปที่ได้มาแต่ละใบจากการถ่าย Candid อาจจะมีความหมายหรือไม่มีก็ได้ อาจจะเป็นรูปที่สวยเพียงอย่างเดียวก็ได้ ซึ่งต่างจากรูปที่ได้จากการทำงานในรูปแบบของ Documentary Wedding Photography ครับ
.
Documentary Wedding Photography เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพ และไม่สามารถเป็นภาพถ่ายเพียงภาพเดียวได้ จะเป็นลักษณะของภาพชุดเท่านั้น โดยช่างภาพใช้วิธีการถ่ายรูปแบบ Candid เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องราวนั้นๆ ไปเรื่อยๆ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ในระหว่างที่ถ่ายอยู่ ช่างภาพจะต้องคิดตามอยู่ตลอดเวลาว่าจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าให้คนที่ดูรูปเข้าใจได้ยังไงว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นแล้วการเป็นภาพในรูปแบบของ Documentary Wedding จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อภาพนั้นสามารถเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คนที่ดูรูปสามารถเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและเรื่องราวในเหตุการณ์นั้นๆ ดำเนินไปเป็นอย่างไร ซึ่งจะต่างจากภาพ Candid เพราะ Candid อาจจะเป็นภาพที่ถ่ายโดยไม่ได้บอกให้คนที่ถูกถ่ายรู้ตัวเพียงภาพเดียวก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆ
.
การทำงานของผมในรูปแบบของ Documentary Wedding Photography ไม่ได้จบ ณ ขณะที่ผมกด Shutter ไปแล้ว แต่จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผมได้นำภาพที่ผมถ่ายทั้งหมดในเหตุการณ์นั้นๆ มาร้อยเรียงเรื่องราวเข้าด้วยกันเพื่อสื่อสารเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น เปรียบเทียบง่ายๆ จะเหมือนการถ่ายหนังหนึ่งเรื่อง ที่ในวันแต่งงานเป็นวันที่เราเก็บ Footage เพื่อนำมันมาตัดต่อเป็นหนังหนึ่งเรื่องเพื่อบอกเล่าวันพิเศษวันนั้นครับ 🙂🙂