Blog

“การถ่ายภาพถ่ายผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

เมื่อเร็วๆ นี้ผมได้รับโจทย์ให้ถ่ายภาพถ่ายผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นภาพหมู่ แต่อย่างที่เรารู้กันล่ะครับว่า ผู้บริหารทุกท่านมีเวลาจำกัด ดังนั้นการที่จะนัดให้ทุกท่านมาพร้อมกันแล้วถ่ายภาพเป็นเรื่องที่ยากมาก ผมจึงต้องถ่ายภาพเดี่ยวแยกแล้วมารวมกันป็นภาพหมู่ ดังนั้นการวางแผนการทำงานจึงต้องละเอียดมากๆ เพื่อจะให้ภาพหมู่ดูเหมือนถ่ายด้วยกันอย่างสวยงาม และยิ่งไปกว่านั้นอีกสิ่งนึงที่ยากในการทำงานครั้งนี้คือ ผมมีเวลาถ่ายผู้บริหารท่านละ 10 นาทีเท่านั้น 🤓🤓
ผมนำข้อมูลที่มีทั้งหมดมาวางแผนการทำงาน ทั้งเรื่องจำนวนคนในภาพ เป็นชายหญิงกี่ท่าน คนไหนตำแหน่งอะไร เพราะทั้งหมดสัมพันธ์กับเลย์เอาท์และการสื่อความหมายภาพ เราจะทำอย่างไรให้ภาพที่ถ่ายแยกเดี่ยวๆ เมื่อนำมารวมกันแล้วลงตัวเหมือนว่าเป็นการกดชัตเตอร์พร้อมกัน ดูภาพแล้วไม่สะดุด โดยเฉพาะเรื่องแสงเงาที่ต้องไปในทิศทางเดียวกัน…และนี่คือผลงานของการถ่ายภาพครั้งนี้ครับ 😊😊👉👉